Yenipazar İlçesi Aydın İline bağlı 17 ilçeden biri olup , Ege Bölgesinden yer alan , Madran Dağı eteklerinde kurulmuş bir yerleşim merkezidir. Doğusunda Bozdoğan İlçesi, batısında Aydın İli Merkezi, kuzeyinde Sultanhisar ve Nazilli İlçeleri, güneybatısında Çine ilçesi bulunmaktadır. Yenipazar ilçesinin Nazilli İlçesine uzaklığı 21km. Aydın'a uzaklığı 40km. İzmir'e uzaklığı 170 km, Denizli'ye uzaklığı 102km'dir. Büyük Menderes Ovasının güney taraflarında bir yerleşim merkezi olan Yenipazar İlçesinin toplam alanı 208.620 dekar , denizden yüksekliği ortalama 56 1884 yılında kurulan Yenipazar Cumhuriyetin ilk yıllarında Bozdoğan İlçesine bağlanmış, 1957 yılında tekrar ilçe statütüsüne kavuşmuştur. Kültürel ve diğer temel birçok yapı özelliği yönünden tipik bir Anadolu kasabası niteliğini sürdürmüştür. Ege Bölgesinin ve özellikle Aydın yöresinin yaşam çizgisinde olan hemen her şeyi Yenipazar'ın tarihsel süresince görmek olasılığıdır. Tarihsel süreçte Yenipazar'ın önemli bir gerçeği de Yörük Ali Efe'dir. Bir övünç bir gurur kaynağı olarak benimsenen Ali Yörük 1886 yılında Sultanhisar ilçesinin Kavaklı köyünde doğmuştur. 1919 yılında çete kurarak dağa çıkan ve çoğalarak Milli Aydın Alayı adını alan milis güçleriyle Kurtuluş savaşında birçok yararlılıklar gösteren Yörük Ali Efe, savaştan sonra 1925 li yıllarda Yenipazar'da çırçır fabrikası satın alarak Yenipazar'a yerleşmiş ve 1953 yılında Yenipazar'da ölmüştür. Yörük Ali Efe ile ilgili eşyaların bulunduğu Yörük Ali Efe müzesi ziyarete açılmıştır. Coğrafi Konumu : Ege Bölgesi'nde Aydın İli'ne bağlı ilçe olan Yenipazar'ın, kuzeyinde Sultanhisar, doğu ve güneyinde Bozdoğan ve Çine, batısında da Aydın Merkez ilçesi bulunmaktadır. Aydın'ın orta kesiminde yer alan ilçe toprakları güneyden kuzeye doğru alçalmaktadır. İlçenin büyük bölümünü Madranbaba (Topçambaba) Dağının kuzey uzantıları engebelendirir. İlçenin kuzeyindeki düzlükler Büyük Menderes Ovası'nın bir parçasıdır. Büyük Menderes Irmağı kuzeydedir. Bir bakıma buradaki doğal sınırı oluşturur. İlçenin güneyindeki dağlık bölge kızılçam, yükseklerde karaçam ormanları ile kaplıdır. Yüzölçümü 180 km2, deniz seviyesinden yüksekliği 110 m’dir.