1071 yılında Malazgirt meydan muharebesinde Müslüman olan Türkler Anadolu’ya girdikleri zaman Burada Türkçe konuşan topluluklarla karşılaşmışlardır. Ancak Bozüyük Toprakları Selçuklular döneminde Türk hakimiyetine girmiş daha sonra bir iki defa el değiştirme durumunda kalmıştır.En son Osmanlı Devleti’nin kuruluşu aşamasında bir daha el değiştirmemek üzere Türk hakimiyetine girmiştir.Çünkü Osmanlı Devleti bu topraklarda kurulmuştur.Nitekim; Kumral Abdal, Karadona, Çoban Baba, Savcı Bey gibi bazı Alp Erenlerin mezarları Bozüyük’te bulunmaktadır. Birçok yabancı ve yerli seyyah Bozüyük’ten değişik zamanlarda geçmiş ve Bozüyük hakkında bilgiler vermiştir. Ayrıca 1555 yılında Matrakçı NASUH Bozüyük Minyatürü yapmıştır. Yine Kanuni Sultan Süleyman’ın Paşalarından KASIMPAŞA Bağdat seferi dönüşünde Kasımpaşa Camii ve Külliyesini yaptırmıştır. Bütün bunlar Bozüyük’ün Türkler döneminde yerleşim yeri olduğunu göstermektedir.Aslında Bozüyük dört köyün birleşmesinden meydana gelmiştir. Bu köyler: Manişar, Aktaydı, İçköy ve Arıklar’dır. Bozüyük adı demiryolu inşaatı esnasında açılan Höyük (tümülüsten )gelmektedir. Ancak bugün şehrin ortasında kalmış olan Höyük’e benzeyen tepeden geldiğini söyleyenlerde vardır. Bir başka yakıştırma ise şöyledir: Eskiden kervan yolu üzerinde bulunan ve kervanların mola yeri olan Bozüyük’te; kervancı başının molalar için kullandığı BOZ-YÜK sözü üzerine bu ismi aldığı söylenmektedir. Ayrıca eski Türk çadırlarına Bozüyük dendiği bilinmektedir. Bozüyük Birinci dünya savaşından sonra Yunan askeri tarafından işgal edilmiş ve kurtuluş savaşında Bozüyük halkı aktif olarak savaşa katılmıştır. Elli kişilik Bozüyük Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuş ve kurtuluş savaşında ilk mehter takımı kurularak halkın savaşa katılımı sağlanmıştır. Böylece Yunan askerinin ilerleyişi durdurulmuştur. Birinci ve ikinci İnönü muharebelerine sahne olan Bozüyük ve bütün köyleri işgal altında kaldığından büyük yıkım olmuştur. Coğrafi Konum : Marmara bölgesinin güneydoğusunda bulunur. Bilecik ilinin merkez dahil sekiz ilçesinin en büyüğüdür.73876 hektar arazisi vardır.Denizden yüksekliği 740 metredir.İlçe engebeli, dağlık ve ormanlıktır..Arazisinin % 52’si ormanlarla kaplıdır. Kala,Yirce, Üç Tepeler, Metristepe, Çamyayla ve Kandilli Bayır Tepesi ve Kızıltepe belli başlı dağlarıdır. Sebze ve tahıl tarımına elverişli olan Bozüyük ovası 60 km²’lik bir alanı oluşturmaktadır. İlçenin güneybatısında Kömürsu ve Batan Yaylaları yer almaktadır. İlçede akarsu olarak Karasu ve Sarısu bulunmaktadır. Ayrıca Sarısu üzerinde Dodurga baraj gölünden de söz edebiliriz.Bozüyük; Gümüşdere Pazaryeri istikametinden gelip Akpınar İnönü Çukurhisar istikametindeki fay aynaları üzerinde bulunduğundan 2. derece deprem kuşağındadır. Arazisinde şiddetli sayılacak aşınım vardır. Yer altı kaynakları madenler yönünden zengin değildir.İklimi; ilçe ne kadar Marmara bölgesinde kalmakta ise de Marmara ,Batı Karadeniz,İç ve Ege bölgelerinin kesiştiği noktada bulunduğundan bu dört bölgenin de etkilerini görmek mümkündür.Bu itibarla bölge geçiş iklimine tabidir.En yüksek sıcaklığın Temmuz- Ağustos aylarında 39° nin üzerine çıktığı en düşük sıcaklığın Aralık-Ocak -Şubat aylarında -21° nin altına indiği zamanlar olmaktadır. Çok geniş bir bitki örtüsü vardır. Ormanlarla kaplı alanda en çok Çam, Kayın, Meşe, Göknar, Gürgen ağaçları başta olmak üzere bütün orman ağaçlarına rastlanır.Ormanlık dışında kalan yerlerde Alıç,Böğürtlen ,Dağ çileği,Yabani gül, Isırgan otu, Kekik, Papatya, Çiğdem, Menekşe, Zambak, Yavşan, Nane, Ballıbaba, Karamık, Yüksük otu, Karanfil, Adaçayı, Efelek gibi otsu bitkilerin türlerine rastlanır.Yaşayan hayvanlar; Kurt, Tilki, Ayı, Tavşan, Geyik, Domuz, Porsuk, Çakal, Sansar, Kartal, Şahin, Atmaca, Keklik, Güvercin, Ağaçkakan, Yılan, Kertenkele, Tosbağa, Karınca, Çekirge gibi belli başlılarını saydığımız hayvan cinslerine rastlanmaktadır.