Köy, Rumlardan kalmadır ve o dönemdeki adı Mayıstro'dur. Şimdiki adının ise nereden geldiği bilinmemekte ancak yöre halkının Rumlardan alınan bu köyü yeniden yerleşim bölgesi olarak kabul ederek yeniden anlamında Yenice olarak isimlendirdiği rivayet edilmektedir. Türkler 1916 yılında Selanik Gevgeli ilçesi Bağdansa Köyünden 120 hane olarak gelerek Rumlardan kalan bu köye yerleşmişlerdir. Köyde, rumlardan kalma; evler, iki adet tarihi çeşme, 15 kuyu vardır. Doğu yönünde eski bir manastır kalıntısı bulunur. Yine bu kalıntının yanında Büyük İskender döneminden kalma 2 adet tarihi küçük taş köprü vardır. Aynı alan ulu çınar ağaçları arasında kalmıştır. Yine burada bulunan bir mağaranın zamanla sığınak olarak kullanıldığı bilinmektedir. Prof. Dr. Tayyip Gökbilgin "Edirne ve Paşa Livası" adlı eserinde köyün, II. Bayezid tarafından Edirne'de kurulan Külliye'ye vakfedildiğini belirtmektedir. Bazı Yunan kaynaklarında ise; 1914 yılında Rumların kaçarak bu köyü boşaltmalarından sonra, 1918 yılına kadar ve 1920-1922 arasında işgal yıllarında boş kaldığı belirtilmektedir. Ancak bu tez yörede yaşayan yaşlı kişilerce kabul edilmemektedir.