XIX. yüzyıl sonlarında bazı yabancı bilim adamları inceleme ve araştırma yapmak üzere Göksun yöresine gelmiştir. Bunlardan Hogorth (İngiliz), Sterett (Amarikalı), Kiepert ve Hugo Grothe (Alman) isimli bilim adamları, Göksun ve çevresinde bir dizi inceleme ve kazılar yapmışlarsa da elde ettikleri bulgular hakkında yeterli bir yayın yapmamışlardır. İstanbul Üniversitesi’nden Prof.Bahadır Alkım 1949 yılında, yörede kazı ve araştırmalar yapmış, Taşoluk’ta yüzey araştırmaları sonucunda taştan yontulmuş bıçak, balta ve kazma benzeri aletler elde etmiştir. Prof. Dr. İ.Kılıç Kökten’ in Döngel köyündeki Döngel Mağaraları’ nda 1956-1959 yılları arasında yaptığı arkeolojik çalışmalar, bölge tarihinin Prehistorik Çağlara kadar uzadığını göstermiştir. Buradaki höyüklerde ele geçen çanak, çömlek ve tabletlerin Irak’ın Musul şehri civarında bulunan verilerle benzerlik gösterdiği saptanmıştır. Musul’ da ele geçen eserlerin Asurlular’ a ait olduğu dikkate alındığında, Göksun’un da Asurlular’a bağlı bir ticaret kolonisi veya bir konaklama merkezi olduğu açıklık kazanmaktadır. Asurlular, Kayseri (Kültepe)’deki ticaret kolonilerine giderken o zamanlar Kayseri’ye en yakın yol güzergahında bulunan Göksun’dan geçtikleri de böylece ortaya çıkmıştır. Coğrafi Konum : Büyük bölümü Akdeniz Bölgesi’nde, küçük bir bölümü de Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Göksun, Kahramanmaraş iline bağlı bir ilçe olup, kuzey ve kuzeybatısında Kayseri, kuzeydoğusunda Afşin, doğusunda Elbistan, güneydoğusunda Merkez ilçe, güneyinde Andırın, batısında da Adana bulunmaktadır. Göksun; daha önce göl olan yerin kuruması ile meydana gelen, etrafı dağlarla çevrili bir yerleşim yeri olup, Göksun Ovası’nda kurulmuştur. Ova, kuzeyden Binboğa, batıdan Kırdağı, doğudan Kaman Dağları ve güneyden Bayrat Dağı ile çevrilidir.