Taşköprü, insanlık tarihi boyunca değişik uygarlıkların kurulup yok olduğu bir yöre olmuştur. Sırasıyla, Gasgaslar, Etiler, Dorlar, Paflagonyalılar, Kimerler, Lidyalılar, İranlılar, Kapadokyalılar, Helenler, Pontuslar, Bitinyalılar, Romalılar (Bizanslılar), Danişmendliler, Çobanoğulları ve Osmanlılar bu yörede hüküm sürmüşlerdir. Romalılar Paflagonyayı zaptettikten sonra komutan Pompe’nin ismine izafeten burasına Pompeiopolis demişler ve Paflagonya eyaletinin merkezi yapmışlardır. Taşköprü Romalılar zamanında (M.S.1,2,3)’ üncü yüzyıllarda çok haşmetli bir şehirdi. Zımbıllı Tepesi Akrapol olarak kullanılıyordu. Eyalet valisinin sarayı, mabet ve ileri gelenlerin evleri burada idi. Anadolu Roma İmparatorluğu tarafından istila edildikten sonra, askeri ve mülki olarak teşkilatlanmış Anadolu’yu 18 ayrı bölgeye ayırmıştır. Bu 18 “Fem” den biride “Paphlagonia”dır Paplagonya çevresinde yapılan araştırmalarda “Paleolotik” devirlere kadar inilmiştir. Bölge M.Ö. 73 – 72 yıllarında Roma İmparatorluğunun eline geçmiştir. Paflagonya bölgesini Roma idaresi altında teşkilatlanmasını sağlamak için atanan Pompeus M.Ö. 64 yılında bu günkü Taşköprü İlçesinin kuzeyinde buluna yeni şehri inşaa etmiştir. İsmine izafeten şehre “Pompeipolis” adı verilmiş; Eyalet merkezi yapılmıştır. M.S 1213 yılında Selçuklu Hükümdarı Alaaddin Keykubat’ ın Umerasından Hüsamettin Çoban’ın Kastamonu ve çevresini zaptetmesi ile Şehir Türk hakimiyetine girmiştir.Osmanlı döneminde gelişimini sürdürmüş ve kadılık olarak idare edilmiştir. Adını aldığı Gökırmak üzerinde kurulu “Taşköprü” M.S 1366 yılında Celaleddin Beyazıt ( Kötürüm Beyazıt ) adına yaptırılmıştır. 1868 yılında İlçe olmuştur. Coğrafi Konum : Taşköprü Batı Karadeniz bölgesinde Kastamonu İline bağlı bir ilçedir. Yüzölçümü 1752 km2 dir. Akarsuları:Taşköprü.’de akarsu olarak, Kızılırmağın bir kolu olan Gökırmak bulunmaktadır. Gökırmak’ın ana kolu Daday’ın batısından Daday Çayı olarak doğup Taşköprü sınırında Ilgaz’lardan gelen çaylarla beslenir ve Taşköprü içinde akar. İklimi:Taşköprü’de genel olarak karasal iklim hüküm sürmektedir. Ulaşım:İl merkezine uzaklığı 42 km.dir. Ulaşım karayolu ile sağlanmaktadır