Demirköy Milattan önce 4200-4000 yıllar, arasında Trak kabileleri tarafından yerleşim alanı olarak seçilmiştir. Arkeolojik araştırmalar yapılmadığından bu konuda tarihi veri bulunmamakla birlikte, Vize kıyıları ve Karadeniz kıyı şeridinin Traklar tarafından elverişli olarak seçildiği bilinmektedir. İlçenin eski adı “SAMAKOFÇUK’tur. Bu ad daha sonraları çevredeki demir cevherinin varlığından Demirköy şekline dönüşmüştür. Demir madenleri, verimli ormanlar ve kereste istihsali nedenlerinden çevre geniş bir yerleşim alanı özelliğini yıllardır konmuştur. 1914 yılına kadar Midye kazasının bir nahiyesi olan Demirköy bu tarihten sonra ilçe teşkilatına kavuşturulmuştur. Balkan Harbi başlamadan önce Demirköy’ de 1200 Rum ve 95 Bulgar evi varken, Bulgar ve Yunanlıların işgalleri ve ardından Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması ile bu durum tamamen değişmiştir. Özellikle istilacılar İğneada’dan motorlara binerek kaçarken çevreye yeni Türk aileleri yerleştirilmiştir. İlçe özellikle Büyük Kurtarıcı Mustafa Kemal Atatürk’ün Büyük Nutuk’ta da “Milli Şehit” olarak tanımladığı Hamdi Bey’in kaymakamlığı sırasında büyük imar hareketlerine sahne olmuştur. Bu devre sırasında yerli halk Hamdi Beyin önderliğinde imece usulü ile Hükümet Konağı’nı, ilkokulu ve Kırklareli'ne giden şimdiki yolu yaptırmıştır. Bu arada üzücü bir de olay olmuş ve binaların bitirilmesi ardından durum valiye bir telgrafla bildirilerek eserleri yerinde görmesi istenmiştir. Ne var ki Demirköy’e oğlu ile birlikte gelen vali dönüşünde Rum çetecilerin baskınına uğramış ve bu sırada oğlu şehit-edilmiştir. Halen Kırklareli yolu üzerinde bulunan mezarlık o günün anısına Vali Mezarlığı olarak anılmaktadır. Coğrafi Konum : Demirköy, doğudan Karadeniz, kuzeyden Bulgaristan, batıdan Pınarhisar, güneyden ise Vize ilçelerinin arazileri ile sınırlanmıştır. Merkez Yıldız Dağlarının kuzeydoğu etekleri üzerinde Bulanık Deresi ve onun bir kolu olan Değirmendere tarafından derince yarılmış olan 300 m. yüksekliğinde bir seki üzerinde kurulmuştur. İlçe merkezi güneybatıdan gelen Pınarhisar - lğneada yolu üzerinde, 41°, 49', 30'' kuzey enlemi ve27°,46' doğu boylamı arasında yer almaktadır.