Derebucak İlçesinin ne zaman kurulduğu kesin olarak bilinmemekle beraber eldeki mevcut bilgilerden; Bayramyeri, Yukarıköy, Balat, Çukurlar ve Seniryeri adlı mevkilerden aşiretler halinde gelip toplanarak 1200 ile 1300 yılları arasında bu günkü Derebucak’ ı kurdukları sanılmaktadır. Önceleri Antalya İli Alanya İlçesine bağlı iken Akseki İlçesine bağlanmış, 1900 yıllarında Akseki’den ayrılarak Konya İli Seydişehir İlçesine bağlanmıştır. 1967 yılında Belediye teşkilatı kurularak Beyşehir İlçesine bağlanmıştır. 1987 Yılında çıkan 3392 Sayılı “103 İlçe Kurulması Hakkında Kanun” ile İlçe olmuş ve Ağustos 1988 tarihinde Beyşehir’den ayrılarak fiilen İlçe hüviyetini kazanmıştır. Coğrafi Konum: İlçe coğrafi yapı olarak dağlık bir yapıya sahip olmasından dolayı ekilebilir tarım alanları genelde yetersizdir. ( Ortalama aile başına 10-15 dönüm. ) Bu nedenle halk başka dallarda iş imkanı aramaya yönlenmiştir.İlçe Toros dağlarının arasında İl Merkezinin 140 Km. Batısında Konya’yı Antalya’ya bağlayan Karayolu üzerinde kurulmuş olup, Seydişehir, Akseki, Beyşehir, Sütçüler, İbradı ve Manavgat İlçeleri ile çevrilidir.İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1240 metredir. Akdeniz iklimi ile İç Anadolu iklimi arasında geçiş alanı içerisinde bulunmaktadır. Deniz seviyesinden yüksek olması nedeniyle, tam anlamıyla ne Akdeniz ne de Karasal iklim görülmektedir. Genel olarak yazları kurak ve sıcak, kışları ise soğuk ve kar yağışlı geçmektedir.İlçenin toprak yapısı genelde kumlu ve kireçlidir. Bölgenin belli başlı akarsularından olan Koca Dere Çamlık Beldesinden doğup Gembos Ovasında bulunan düdende batmaktadır. Bundan başka daha küçük olmakla beraber birkaç dere bulunmaktadır. Dağlar; genellikle selvi, çam, ladin, ardıç gibi iğne yapraklı ağaçlarla kaplıdır.