Başkanlık sisteminde devlet başkanı aynı zamanda hükümet başkanıdır ve yardımcılarını sadece kendisi seçmektedir. Yasamanın yürütmeyi fesih yetkisi yoktur. Dünyada başkanlık sistemini tam olarak uygulan sadece ABD vardır. Latin Amerika ülkelerinde başakanlık sistemi denenmiş ancak verim alınamamıştır.
Bu sistemi hala ağır aksak ta uygulayan latin amerika ülkeleri bulunmaktadır. ABD bu sistemin işlevsel olarak uygulanmasının nedeni ise ABD nin özel bir konuma sahip olmasıdır. ABD sadece 2 tane siyasal parti vardır, cumhuriyetçiler ve demokratlar. Bu kadar az sayıda parti olmasına rağmen parti içi demokrasi anlayışı hakim olduğu için iktidarın meclislerde denetlenmesi sağlanmış olmakta , hem de siyasi istikrar sağlanmaktadır.
Türkiye için yarar sağlar
0 Düplik
Neden ?  
 
Repliği rapor et
Türkiye için yarar sağlamaz
0 Düplik
Neden ?  
 
Repliği rapor et
Adınız :
Gidecek E-posta :
 
Adınız :
Rapor nedeni :